Investeren op basis van 7 kernwaarden

Investeren kun je op allerlei manieren. En elke manier dient zijn eigen doel. Het is vooral de specifieke stijl van investeren die het verschil maakt. Expertus Investments investeert op basis van een aantal geborgde kernwaarden.

Tastbare toetsstenen
Onze kernwaarden zijn geen papieren begrippen, maar tastbare toetsstenen waar wij al ons handelen in de dagelijkse praktijk aan afmeten. Graag lichten wij u onze 7 kernwaarden kort toe. U kunt ons eraan houden.

Vertrouwen
Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en continuïteit. Een onderscheidend element dat je niet vooraf kunt beloven, maar wel gaandeweg kunt waarmaken.

Lange termijn
Snel succes is niet de core business van Expertus Investments. We kiezen én gaan voor de lange termijn. Samen met u. Dit vergt visie en rust. Beide elementen biedt Expertus Investments u in balans aan.

Continuïteit
Tussentijds binnen een investering van beleid wisselen kan in een extreme omstandigheid noodzakelijk zijn. En als die situatie zich aandient, zal Expertus Investments in overleg hierover met alle betrokkenen handelen. Echter, in de basis kiezen wij voor continuïteit.

Ondernemerschap
Kansen zien is één, deze benutten is twee. Expertus Investments toont alert ondernemerschap als de investering daar aanleiding toe geeft.

Waardecreatie
Investeren dient te leiden tot waardecreatie, voor alle betrokken partijen. Al ons handelen, in beleid en in de praktijk, is op dit uitgangspunt gebaseerd.

Snel schakelen
Tijdverlies door randzaken is binnen Expertus Investments niet aan de orde. We schakelen snel en efficiënt als de specifieke situatie daar om vraagt.

Betrokken
Investeren is geen puur technocratische aangelegenheid. Bij investeringen zijn mensen en partijen samen actief. Met alle stakeholders in kwestie onderhoudt Expertus Investments een betrokken en professionele relatie.